Hvordan opprette en tilpasset listevisning i web?

Formål

En tilpasset listevisning lar deg enkelt hente opp informasjon på samme måte flere ganger. Du kan velge hvilke kolonner som skal vises per rad, hvilke filtreringer og grupperinger som skal benyttes. 

En listevisning kan være personlig, eller dersom du har rettigheter, kan du opprette en fellesvisning som er tilgjengelig for alle brukerne. 


Forutsetninger

 • Brukeren må ha rettigheter til å redigere skjermlister
 • Kolonnene man ønsker å sette inn må være tillatt å sette inn i skjermlister. Dette administreres i Definering av felter. Når man finner fram til riktig tabell, kan man sjekke hvilke felter som har kryss i "Listevisning"-kolonnen. Disse feltene og relaterte tabeller er tilgjengelig for alle brukerne. 

mceclip0.png


Hvordan? 

Se nederst for forklaring på de ulike Filterene man kan bruke. 

 1. Gå til hvilken som helst listevisning av data i Plania web og trykk på for å få opp Listeoppsett
  (Eksempelet her bruker Vedlikehold > Arbeidsordre-listen). 

 2. Generelt oppsett

  Navn: [Velg "Lagre som" nederst på siden for å endre navn første gang]

  Sortering: Velg hvilken kolonne som styrer hvilke rad som kommer øverst ved åpning av listen

  Rekkefølge: Relatert til om sorteringen ovenfor skal vises i stigende eller synkende rekkefølge

  Gruppering: Grupper du etter for eksempel Bygg(navn/nr) vil du kunne se alle AO per bygg i listen nedover. Etter gruppering vil sorteringsrekkefølgen slå inn.
 3.  : Forutsetter systemadministratorrettigheter. En hake her, betyr at alle brukerne får tilgang til visningen du oppretter. De ulike visningene som er tilgjengelige, finner de øverst i høyre hjørne.
 4. : En hake her betyr at dette er din personlige standardvisning hver gang du går inn på Arbeidsordrelisten


 5. Kolonner

  Her har du mulighet til å:
  1.   Fjerne kolonner 
  2.  Legge til kolonner 
  3.  Sette filter på kolonner 
  4.  Endre rekkefølge ved å dra raden opp eller ned i forhold til de andre radene. Merk at rad 1 tilsvarer kolonne 1, rad 2 tilsvarer kolonne 2 i den ferdige visningen.

   mceclip0.png

Eksempelet ovenfor viser kun AO av typen ME (opprettet fra meldingsregisteret), den filtrerte kolonnene er satt til skjul mceclip1.png.


Bruk av Filter 

=
For at en rad skal vises, må verdien i valgt kolonne være lik verdien som legges inn. Vis dersom feltverdi er lik A. Merk at dersom man legger til flere =-filtreringer mot den samme kolonnen, vil spørringen være "Vis dersom feltverdi er lik A og er lik B samtidig". Se om "In" er mer aktuelt.
<>
Dersom feltet ikke inneholder valgt verdi, så vis raden.
Contains
Contains
In
Brukes gjerne for å lage en kommaseparert liste over tillate verdier. Vis dersom Feltverdien er lik A, B eller C". Se forklaring på = filter
>
Vis dersom feltverdien til kolonnen er større enn angitt filterverdi
>=
Vis dersom feltverdien til kolonnener er lik eller større enn angitt filterverdi
<
Vis dersom feltverdien til kolonnen er mindre enn angitt filterverdi
<=
Vis dersom feltverdien til kolonnen er er lik eller mindre enn angitt filterverdi

mceclip4.png  Skjul/Vis den filtrerte kolonnen

 

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.