Bruk av personopplysninger til forretningstøtte som salg, markedsføring, avtaler og support.

Den 25 Mai 2018 trer nye lover i kraft for personvern, ofte omtalt som GDPR. Vi i Vitec Plania setter datasikkerhet og integritet høyt og vil forklare litt om hva dette innebærer.

Hva er GDPR?

For å beskytte borgernes rettigheter har EU innført en ny lovgivning (Personvernforordningen — GDPR). Den påvirker alle virksomheter som behandler personopplysninger.

GDPR er en forkortelse for General Data Protection Regulation. Hensikten med regulativet er å ivareta individers rettigheter og sikre at personopplysninger ikke blir misbrukt eller kommer på avveie. 

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som gjør det mulig å identifisere en person direkte eller indirekte. For eksempel kan IP-adressen til en besøkende på et nettsted — sammenstilt med andre data — være nok til å avsløre vedkommendes identitet.

Hvordan brukes personopplysninger i Plania til forretningsstøtte ?

Vitec Plania bruker personopplysninger i vårt kundesenter, økonomisystem, CRM system, regnskapsystem. Informasjonen brukes til å yte kundestøtte, fakturere og generelt kommunisere med våre kunder og markedet. informasjonen blir utelukkende brukt til våre forretningsprosesser.

I tilfeller hvor vi mottar en database fra kunder i forbindelse med konvertering, testing, support eller annet oppdrag vil denne bli slettet etter at oppdraget er ferdig.

Hvor lagres informasjonen ?

Informasjonen lagres i EØS land, i datasenter i Norge og Sverige som alle er GDPR compliant.  

Hvordan er dataene sikret i forhold til personvern ?

Datasentrene har strenge krav til fysisk sikkerhet som tilgangskontroll, inbrudd og brann. I tillegg føres det streng kontroll med hvem som har tilgang og hvem som gjør hva med datane og avvik fra prosedyrer registreres, rapporteres og kunde blir underrettet. Det gjennomføres jevnlige revisjoner av kvalitetsikringssystemet. Forholdet reguleres med en databehandleravtale mellom Vitec Plania og våre kunder.   

 

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.