Systemkrav 8.15

 Viktig informasjon

Oppgradering til Plania 8.15 krever at dere oppdaterer relatert programvare (redistributables). Disse kan lastes ned her.

Fra og med versjon 8.15 er det viktig å lese om Plania programstarter og mulighetene den gir.

Vesentlige endringer i 8.15 i forhold til 8.13

Minimumkrav til hardware

Plania Desktop/Web:
Anbefalt «modern infrastruktur» generasjon 2008 og nyere. Minimum skjermoppløsning 1024x768.

 • Harddiskplass til Plania           1 GB
 • CPU                                      1 core (anbefalt 2)
 • RAM                                     4 GB

Database

 • MSSQL server versjon 2008r2, 2012, 2016, 2017 og 2019
 • Kommunikasjon mellom klient og SQL-server skjer via vanlig TCP/IP (standard port 1433)
 • TLS 1.1 eller 1.2
 • Ved oppsett av ny database er det viktig å ha et bevisst forhold til Database Collation. Dette kan gi forskjeller på resultatet når man henter ut en liste med data, sortert på en kolonne. For norske kunder vil "Danish_Norwegian_CI_AS" være et bra valg. Dette vil da gi riktig sortering i Plania Web når man benytter æ, ø og å. Uavhengig av hvilket språk som velges, må denne være CI (case insensitiv).

Viktig informasjon

Fra og med Plania 8.18 (2022) utgår støtte for Microsoft SQL Server 2008/2012/2014/2016. Ny minimumsversjon blir da SQL Server 2017.

Ta kontakt via supporten hvis dette vil skape utfordringer.

Krav til Plania Desktop/Server

Operativsystem

 • Windows Win7, Win8, Win10
 • Windows Server 2008r2, 2012, 2012r2, 2016, 2019

Terminalserverløsning fra Microsoft, Citrix e.l. kan benyttes. NB! Crystal Reports forutsetter mappet C:\ disk på klienten. Dersom dette ikke er tilfelle må registry-key «Connection DirectoryPath” manuelt endres.

Redistributables

 • .NET Framework 4.7.2 (eller nyere .net 4.7.nn)
 • Visual studio 2015 redistributables (vc_redistx86_14.0.24215.1.exe)
 • Crystal Report 2008 runtime (CRRuntime_12_7_mlb.msi)
 • MS SQL 2012 Native Client (sqlncli.msi for 32bit/64bit vers.11.0.7001.0)
 • Xml til Pdf converter - Xml2PDF.Server.2009-v.1.2.7(.NET2.0)_Server.msi

Krav til Plania WEB

Webserver

 • Windows Server 2008r2 eller nyere (64bit)
 • IIS 7.5 eller 8 med rewrite modul som er vedlagt i redistributables filen fra Plania.
 • DNS navn til den nye Plania installasjonen
 • HTTPS sertifikat til FQDN 

Redistributables

 • .NET Framework 4.7.2 (eller nyere .net 4.7.nn)

Følgende konfigurasjon forutsettes på webserveren:

Plania 8 WEB må kjøres på Https men internt sertifikat er tilstrekkelig.
Plania WEB er ikke kompatibel med WEBDAV.
Plania WEB service må ha tilgang til Plania database på databaseserver.
WebAPI tåler ikke at webserver og SQL server har forskjellig tidssone.

For IIS-installasjon/konfigurasjon kan følgende skripter kjøres:

Installere IIS på 2012, 2012 R2, 2014:
Add-WindowsFeature Web-Server, Web-WebServer, Web-Common-Http, Web-Default-Doc, Web-Dir-Browsing, Web-Http-Errors, Web-Static-Content, Web-Health, Web-Http-Logging, Web-Performance, Web-Stat-Compression, Web-Security, Web-Filtering, Web-App-Dev, Web-Net-Ext, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Mgmt-Tools, Web-Mgmt-Console,Web-Health,Web-Dyn-Compression ,Web-Asp-Net45 , Web-WMI, Web-WebSockets –IncludeManagementTools

Installere IIS på Windows 2008 R2:
Import-Module servermanager
Add-WindowsFeature NET-Framework-Core,Web-Server,Web-App-Dev,Web-Net-Ext,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Scripting-Tools,Web-Mgmt-Service,Web-Dyn-Compression

Krav til Nettleser

Aktuelle versjoner av Edge, Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer 11 eller nyere

Viktig informasjon om Internet Explorer

Support for Internet Explorer fases ut fra og med 1.juli 2019.

Krav til Plania Mobil

Android

Android 5 og oppover.
Vi anbefaler en aktuell mobil/nettbrett som ennå er i salg. 

IOS

IOS 6 eller høyere.
Vi anbefaler en aktuell mobil/nettbrett som ennå er i salg. 

Porter

Plania Mobil kommuniserer med Plania 8 API/Web over https. Ingen andre porter må åpnes.

Nedlasting

Programvaren merket som Redistributables kan lastes ned hos Microsoft, BusinessObjects sine nettsider direkte, eller fra Plania nettside. Filene kan også leveres med i Plania-installasjonen som Zip-fil på forespørsel.

Filene kan lastes ned her.

 

Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.