Mobiladministrasjon

Tilpasse hvilke funksjoner som er tilgjengelig for brukerne

  Informasjon

Beskrivelsen under gjelder fra versjon 8.16

Det er egne mobilmenygrupper som du kan tilpasse ulike brukergrupper basert på hva du ønsker at de skal ha tilgang på i appen. Administrasjon av disse krever at du er systemadministrator. Du finner menypunktet for mobilmenyene under Systemadministrasjon > Generelt oppsett. 

mceclip0.png

Oppgradering fra gammel til ny app

Det er gjort en konvertering fra gammel til nye mobilmenyer. Det er en risiko for at brukere som tidligere manglet mobilmenyen "Ny arbeidsordre" og/eller "Ny melding" nå har fått tilgang til denne knappen på grunnlag av sin rettighetsprofil. For å få tilgang til ny funksjonalitet i den nye appen, bør systemadministrator gå igjennom alle mobilmenyene som er tilgjengelige. Det er ikke behov for å opprette nye mobilmenyer for dette, du kan enkelt få tilgang til den nye versjonen ved å endre mobilversjon fra gammel til ny inne i administrasjonen av en gitt mobilmenygruppe.

Fjerne rettighet til å opprette melding eller arbeidsordre

Hvorvidt en bruker har tilgang til + (opprett)-knappen for arbeidsordre og melding avhenger av om brukeren har Create-rettighet i rettighetsprofilen sin. I den gamle mobilappen var dette en egen mobilmeny. Nå er det antatt at rettigheter til å opprette melding eller arbeidsordre er lik uavhengig av plattformen brukeren er på. 

Kontrolliste: Fjern mulighet for å navigere til informasjon om objektet

For å fjerne muligheten at bruker skal kunne navigere seg til informasjonssiden om anlegg/areal/bolig må brukerens rettighetsprofil ikke ha webnavigasjon på. Brukere med webnavigasjon på og minst leserettigheter til å se informasjon om vedlikeholdsobjektene vil ha mulighet å gå til mer informasjon hvor de kan se åpne meldinger/avvik/arbeidsordre som ikke er filtrert bort av bygg/leverandør/kundefilter.

navigatetobutton.PNG 

Dokumenter

Vi har lagt til mulighet for at man kan se dokumenter som er lagt til på de ulike vedlikeholdsobjektene i appen - forutsatt at innlogget bruker har rettigheter til dokumenter på det objektet. For å aktivere dokumenter på mobilen, må man foreløpig gå til Systemkonfigurasjon > Kundeprofil | Eksperimentelt og huk av for "Tilgang til dokumenter på mobil".

Merk at dokumentene må være lagret et sted som brukeren kan nå fra den mobile enheten sin. Det vil si at dokumenter lagret utenfor Planiadatbasen, eksempel på en fileshare bak VPN-løsninger, antageligvis vil være utilgjengelige. Ulike filtyper kan også kreve at brukeren har dedikerte apper installert på enheten sin for å kunne åpne dem. Som standard vil det bli forsøkt åpnet i en nettleser.

Redigering: Vi anbefaler at dokumenter og regneark som en mobilbruker skal oppdatere lagres i en samhandlingsløsning som er godt tilrettelagt for redigering direkte i nettleser, eksempelvis SharePoint eller Google Drive. Disse har også god versjonskontroll i forhold til å gjebruke samme lenken på periodiske rutiner. Da slipper brukeren å laste ned dokumentet, lagre det lokalt i en app for redigering, og så måtte laste det opp i Plania. 

Tabs

Tabs er bunnmenyen i appen. Du kan styre hva slags tabber brukere skal ha tilgang til. Mer-tabben er for systembruk/innstillinger og kan ikke skrus av/på. Tilgang til reservedeler er styrt via rettighetsstyring eller ved å fjerne tabben "Objekter"

Menypunkter

Menypunktene tilhører ulike seksjoner. Se på forhåndsvisningen for å se hvilken seksjon den tilhører dersom du er i tvil. Du vil finne beskrivelse om filtreringene som ligger bak ved å trykke på informasjonsboksen eller gå til artikkelen for de utførende. 

 

Bruk av lokasjon på melding

Dersom systemadministrator skrur på muligheten for å bruke lokasjon ved innmelding, kan mobilbrukere legge ved sine GPS-koordinater. Dette gjøres i kundeprofilen > Aktivitet > Melding. 

Mobilbrukere må ved installasjon av Plania gi appen lov til å hente ut lokasjonsdata. (Dette kan også gjøres i etterkant ved å gå til mobilens innstillinger, og slå opp innstillingene for appen Plania Mobil, og sette Lokasjon til "Under bruk". Ved opprettelse av en ny melding kan brukeren velge å legge ved eller fjerne GPS-koordinatene. Dette gir mobilbrukerne dine god kontroll over egen persondata. 

Angående person- og brukerkobling

Mange av menyene under Aktiviteter benytter seg av verdier som er lagret på Person for å lage en filtrert liste tilpasset brukeren som er logget inn. Men for at dette skal fungere, må Plania-brukeren være koblet til en person fra Personregisteret hvor filterverdiene blir angitt. Brukere uten kobling til Person vil derfor oppleve at enkelte menyer kan bli inaktive fordi at personen som er logget inn ikke har angitt en filterverdi.

Person opprettes i Grunndata > Personer. For å koble et personobjekt og en bruker sammen, slår du opp brukeren, og finner feltet "Person".   

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.