Digital Brannbok

Brannbok selges og opprettes av Plania ferdigstilt som en webmenyprofil med tilhørende webmenyer. Per dags dato har ikke brukere tilgang til webprofil og webmeny, så korrigeringer og evt endringer må utføres av Plania ansatte. Når redigering av webmeny er tilgjengelig utføres dette via Admin > Generelt Oppsett > Webmenyer / Webmenyprofiler. 

Brannbok er byggavhenging per webmeny, hvor menyer låses for tilgang om man velger utvalg på bygg som ikke er tilknyttet aktuelt webmeny. Dokumentasjon som legges inn via brannbok blir derfor tilknyttet et spesifikt bygg.

Brukertilgang

Tilgang til brannbok opprettes per bruker eller brukergruppe og kan legges til eller fjernes via Admin > Brukeradministrasjon > Bruker / Brukergruppe. En bruker må ha tilgang til web for å se brannboka. En bruker trenger kun lese-tilgang for å få innsyn i brannboka.

Lagring av dokumenter

Systemet er kan settes opp til å forstå hvor i Plania brannboka du står. Dvs den ser hva byggutvalg du er på samt hva kategori (webmeny) i brannboka du står på. Så når du ønsker å opprette et nytt dokument på en webmeny vil flere av feltene være ferdig utfylte for å sikre at dokumentasjon enklest lagres på korrekt område. Vær obs på at hver kunde får eget tilpasset webmeny oppsett, så noen av eksemplene i artikkelen er gjerne ikke likt for alle kunder. At man har prefill på felter f.eks er etter eget ønske men er ofte brukt. 

Brannbok dashboard

En hver bruker kan få et tilpasset dashboard for brannboka med snarveier til enkel statistikk og dokumentasjonssnarveier. Etter at dashboardet er opprettet må den legges inn som ønsket dashboard per bruker eller brukergruppe. Det er verdt å merke at dashboard per bruker overstyrer dashboard per brukergruppe. 

Branntegninger

Det enkleste er å generere en pdf av branntegningen som legges direkte inn på webmeny "branntegninger" med korrekt bygg filtrert. Noen ønsker at tegningen heller viser dwg fil. Dette er mulig å gjennomføre, men litt mer komplisert oppsett. Man må ha dobbelt sett med tegninger (lag på lag) tilgjengelig via desktop.

Brannbokmeny eksempler

Bygginfo brann

Henter informasjon direkte fra bygget. Man kan også legge til kolonner i bygg listevisning som er relevant informasjon til bygg for en raskere oversikt. Denne visningen med kolonner kan lagres for rask tilgang.

Branntekniske anlegg

Filtrerer ut dokumentasjon som har kryss for "brann". Dette kan også legges til som kolonne i anleggslistevisning. Du kan velge å filtrere på brann og allikevel skjule kolonnen i lista. Kategori anlegg kan tilpasses med egendefinerte felter per kategori for relevant tilleggsinformasjon.


Brann dokumentasjon

Der kan være tilfeller hvor man ikke finner igjen dokumentasjon som man laster opp via webmeny i brannboka. Det kan tyde på en potensiell feil oppsettet i webmenyen. Man kan da gå inn på Grunndata > Dokumenter og søke opp dokumentet her. Da er det viktig å ta bort utvalg og bygg i filtrering oppe til høyre ved søk. Du kan gå inn på dokumentet og dobbeltsjekke om utvalg og bygg er tilknyttet dokumentet som ønsket. Hvis det ikke er tilfellet, må der gjøres en endring i webmeny oppsettet av en Plania ansatt.

Per desktop må man skru på muligheten for redigering i skjermlister (CTRL + ALT + U). Man vil da få rullegarding mulighet per kolonne for redigering ved å trykke på kolonnen mens man holder ALT-knappen. 


Branntilsyn

I Plania er både et dokument og en arbeidsordre som er tilknyttet brann sett på som dokumentasjon. Branntilsynsrapport vil da være en arbeidsordre. Arbeidsordren må ha kryss for "brann" under Tilleggsinformasjon for å vise under Branntilsyn.

Om det er ønskelig at pdf rapporten skal ligge direkte tilgjengelig under Branntilsyn fremfor via en arbeidsordre, kan du finne rapporten via Grunndata > Dokumenter. Her er det viktig å være obs på filtreringen du har satt oppe til høyre. Når du finner dokumentet kobler du så til bygget, den vil da være tilgjengelig via Branntilsyn webmenyen. 

Aktivitet og rutiner

Brann rutiner: Viser alle periodiske rutiner som har kryss på "brann". Rutiner kan kopieres over på andre bygg om ønskelig.

Kopi bygg til bygg: Man markerer en post i listevisning og velger "kopier" med ikonet oppe til høyre, da kopierer man til ett spesifikt bygg. Den tar da med seg dokumenter og evt. kontrollister som allerede ligger på rutinen.

Massekopiering: Ønsker man å kopiere en rutine til flere bygg går man inn på selve rutinen og velger "kopier" ikonet fra her. Da vil man kunne velge flere bygg samtidig. 

Åpne brannaktiviteter: Webmenyen filtrerer på arbeidsordre med kryss for "brann" under tilleggsinformasjon i tillegg til et filter som sier "ferdigdato = blank". Da sorterer den bort alle arbeidsordre som er fullført samt i historikk. 

Brann Kontrollister: Kontrollister kan brukes som god dokumentasjon for branntilsyn, man kan derfor også filtrere på spesifikke, utfylte kontrollister for enkel oversikt. 

Brann Avvik: Per dags dato er der ingen kryss for "avvik" som gjør at vi filtrerer litt anderledes for korrekt visning i brannboka. Ofte går vi etter spesifikk ID oppsett for avvikene. Eksempelvis "BR-01, BR-02" osv. Dette gjør det enkelt å filtrere på avvik som er tilknyttet til brann i brannbok oppsettet. Vi setter opp menyer som skiller mellom åpne avvik som trenger behandling og avvik som er ferdigstilt og i historikk. 

Avvik kan registreres for seg selv, via en eksisterende arbeidsordre eller via en kontrolliste ved utfylling. Alle avvik må tilhøre en arbeidsordre for å kunne lukkes og ferdigstilles. Om avviket ikke tilhører en arbeidsordre, kan du velge å opprette en ordre fra avviket eller tilknytte en eksisterende. Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.