Oppsett av SharePoint for bruk av systemet som lagringssted

 Informasjon

Denne funksjonaliteten er under utvikling. Den er tilgjengelig for bruk, men et brukervennlig oppslag mot SharePoint for å hente ut filene er ikke utviklet ennå

Bruk

(Click for instructions in English)
For å legge inn tegninger som er lagret i SharePoint, se her. NB! Stegene under må være utført først!

Oppsett

(Setup instructions in English)

For å lagre tegninger i SharePoint, kreves det bistand av en SharePoint-administrator som må gi Plania lov til å koble seg på SharePoint-miljøet. Dette gjøres i form av å registrere Plania som en lokal app. 

Informasjonen som SharePoint genererer i forbindelse med at Plania registreres som en app, må legges inn i kundeprofilen i Plania.

Deretter må site owners hvor tegningene er lagret sørge for at Plania-appen som er registrert har de nødvendige tilgangene til bibliotekene hvor tegningene er lagret. 

1. Registrere Plania som en Add-in i Azure ACS

Rolle: SharePoint administrator 

 1. Gå til <site collection url>/_layouts/15/AppRegNew.aspx i nettleseren
  sharepointaddnew.PNG
 2. Skriv/generer verdier i følgende felter:

  • Add-in ID. Også kjent som client ID; vi anbefaler at man bruker "Generate" om ikke man har et spesielt forhold til bruk av client ID in din organisasjon. Må være unik og små bokstaver.

  • Add-in Secret. Også kjent som client secret. Vi anbefaler at dere bruker Generate knappen

   Disse to verdiene skal senere limes inn i Plania sin kundeprofil. 

  • Title. En brukervennlig tittel - for eksempel Plania FDV. Brukere vil bli bedt om å gi eller nekte tillatelse til at add-in får utføre den operasjonen som den ber om tilganger til og der er viktig at det lett forstår hvor forespørselen kommer fra.

  • Add-in Domain. Se mer informasjon.Fylles ut av SharePoint administrator.
   Redirect URI: Se mer informasjon.
   Fylles ut av SharePoint administrator.

2. Gi rettigheter til applikasjonen

Rolle: Site collection administrator / SharePoint administrator

Se generell offisiell informasjon fra Microsoft ang. nivå av rettigheter. Dersom tegninger som Plania skal ha tilgang til er spredt over flere sites og biblioteker, er det viktig at Plania får tilgang til alle sites og/eller lister.  

 1. I nettleser, åpne URL  https://<tenant>.sharepoint.com/sites/<sitename>/_layouts/15/AppInv.aspxhver eneste team site hvor det er lagret FDV-tegninger som skal legges inn i Plania 
 2. Lim Client ID i feltet App Id og trykk "lookup"
 3. I Permission Request XML skriv eller lim XML linjer som beskrever rettigheter.

  SharePoint-administrator kan tilpasse rettighets-XML under. Forutsetningen er at Plania har leserettigheter til listen(e) hvor tegningsfilene er lagret. 
<AppPermissionRequests AllowAppOnlyPolicy="true">
<AppPermissionRequest Scope="http://sharepoint/content/sitecollection" Right="Read"/>
<AppPermissionRequest Scope="http://sharepoint/content/sitecollection/web" Right="Read"/>
</AppPermissionRequests>

Man vil deretter bli spurt om følgende og da må man svare "Trust It"
mceclip0.png

Fjerne Planias rettigheter til et gitt område i SharePoint

Site collection administrator kan gå til Site Settings : Site Collection App Permissions og enkelt fjerne Planias rettigheter til å hente ut mer informasjon fra filen. 

Legg inn Add-in identifikator i Plania-installasjonen

Rolle: Plania systemadministrator

I Plania DT/Kundeprofil/Grupper, fyll ut de nye feltene "Client Id" og "Client Secret" med verdiene notert fra registreringen av applikasjonen:


kundeprofilSharePoint.png

Kjente feilsituasjoner

Dersom man plutselig mister tilgang til tegningene etter ett år, er det mulig at rettighetene og/eller Planias client ID/secret har utløpt på dato i SharePoint-miljøet. Add-in kontoer i SharePoint har standard utløpsdato på 12 måneder. Dette kan en SharePoint-administrator undersøke og bistå med å få fornyet. (Hvordan står beskrevet her)

I denne forbindelse kan det hende at team site collection owner må gi rettigheter til Plania FDV app på nytt (se steg 2 over), og at client ID og client secret i kundeprofilen i Plania må oppdateres. Lenkene til tegningene skal det ikke gjøres noe med. 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.